Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fruitlessness
fruitlessness
['fru:tlisnis]
danh từ
sự không có quả
sự không có kết quả; sự vô ích


/'fru:tlisnis/

danh từ
sự không có quả
sự không có kết quả; sự vô ích

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.