Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ft
(viết tắt)
Flô-rin (đơn vị tiền tệ của Hung)
Thời báo tài chính (Financial Times)ft
[,ef 'ti:]
viết tắt
Thời báo tài chính (Financial Times)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.