Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
garnishing
garnishing
['gɑ:ni∫iη/]
danh từ
hoa lá bày lên các món ăn ((cũng) garnish)


/'gɑ:niʃiɳ//

danh từ
hoa lá (để bày lên các món ăn) ((cũng) garnish)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.