Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gas-furnace
gas-furnace
['gæs,fə:nis]
danh từ
lò hơi, lò khí ((cũng) gas-oven)


/'gæs,fə:nis/

danh từ
lò hơi, lò khí ((cũng) gas-oven)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.