Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gee


/dʤi:/

danh từ (gee-gee)

/'dʤi:dʤi:/

khuấy thán từ

đi nào (tiếng quát ngựa) ((cũng) gee-ho, gee-hup, gee-up, gee-wo)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cứ thế!, thế!, được!


▼ Từ liên quan / Related words
  • Từ đồng nghĩa / Synonyms:
    g g-force
Related search result for "gee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.