Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
glaziery
glaziery
['gleizəri]
danh từ
nghề lắp kính


/'gleizəri/

danh từ
nghề lắp kính

Related search result for "glaziery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.