Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gusto
gusto
['gʌstou]
danh từ
sự thưởng thức, sự hưởng
sự khoái trá, sự thích thú


/'gʌstou/

danh từ
sự thưởng thức, sự hưởng
sự khoái trá, sự thích thú

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gusto"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.