Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heptasyllabic
heptasyllabic
[,heptəsi'læbik]
tính từ
có bảy âm tiết


/'heptəsi'læbik/

tính từ
có bảy âm tiết


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.