Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
high tea
high+tea
['hai'ti:]
danh từ
bữa trà mặn (uống trà có kèm món ăn mặn)


/'hai'ti:/

danh từ
bữa trà mặn (uống trà có kèm món ăn mặn)

Related search result for "high tea"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.