Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hoành


[hoành]
như hoành phi
(ít dùng) Width.
Cái bàn này hoành hai thước tây
This table is two metres in width.
Ridge-pole, purlin.như hoành phi
(ít dùng) Width
Cái bàn này hoành hai thước tây This table is two metres in width
Ridge-pole, purlin


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.