Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
humanness
humanness
['hju:mənnis]
danh từ
tính chất người, nhân tính


/'hju:mənnis/

danh từ
tính chất người

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "humanness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.