Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inconvertibility
inconvertibility
['inkən,və:tə'biliti]
danh từ
tính không có thể đổi thành vàng (tiền giấy)


/'inkən,və:tə'biliti/

danh từ
tính không có thể đổi thành vàng (tiền giấy)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.