Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inconvertible
inconvertible
[,inkən'və:təbl]
tính từ
không có thể đổi thành vàng được (tiền giấy)


/,inkən'və:təbl/

tính từ
không có thể đổi thành vàng được (tiền giấy)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.