Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indigestible
indigestible
[,indi'dʒestəbl]
tính từ
khó tiêu hoá; không thể tiêu hoá
khó hiểu thấu, khó lĩnh hội


/,indi'dʤestəbl/

tính từ
khó tiêu hoá; không thể tiêu hoá
khó hiểu thấu, khó lĩnh hội

Related search result for "indigestible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.