Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indigestibleness
indigestibleness
[,indi'dʒestəblnis]
Cách viết khác:
indigestibility
['indi,dʒestə'biliti]
như indigestibility


/'indi,dʤestə'biliti/ (indigestibleness) /,indi'dʤestəblnis/

danh từ
tính khó tiêu hoá; tính không thể tiêu hoá
tính khó hiểu thấu, tính khó lĩnh hội

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.