Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
integrality
integrality
[,inti'græliti]
danh từ
tính toàn bộ; tính nguyên


/'inti'græliti/

danh từ
tính toàn bộ; tính nguyên

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.