Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irreparable
irreparable
[i'repərəbl]
tính từ
không thể đền bù lại được; không thể sửa lại được


/i'repərəbl/

tính từ
không thể đền bù lại được; không thể sửa lại được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "irreparable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.