Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
journal-box
journal-box
['dʒə:nlbɔks]
danh từ
(kỹ thuật) hộp ổ trục


/'dʤə:nlbɔks/

danh từ
(kỹ thuật) hộp ổ trục


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.