Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
jugular
jugular
['dʒʌgjulə]
tính từ
(giải phẫu) (thuộc) cổ
danh từ
(giải phẫu) tĩnh mạch cảnh
to go for the jugular
tấn công vào nhược điểm của đối thủ


/'dʤʌgjulə/

tính từ
(giải phẫu) (thuộc) cổ

danh từ
(giải phẫu) tĩnh mạch cảnh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "jugular"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.