Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khô khan


[khô khan]
Dry.
Bài văn khô khan
A dry literary composition.Dry
Bài văn khô khan A dry literary composition


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.