Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kingfish
danh từ
cá mặt trăng (loại cá biển lớn màu sắc rực rỡ)kingfish
['kiη,fi∫]
danh từ
cá mặt trăng (loại cá biển lớn màu sắc rực rỡ)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.