Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kith
kith
[kiθ]
danh từ
bè bạn, người quen biết
kith and kin
bè bạn họ hàng


/kiθ/

danh từ
bè bạn, người quen biết
kith and kin bè bạn họ hàng

Related search result for "kith"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.