Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kneading-trough
kneading-trough
['ni:diηtrɔf]
danh từ
máng nhào bột


/'ni:diɳtrɔf/

danh từ
máng (để) nhào bột


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.