Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
knowledgeable
knowledgeable
['nɔlidʒəbl]
tính từ
(knowledgeable about something) (thông tục) thành thạo; am tường; am hiểu


/'nɔlidʤəbl/

tính từ
(thông tục) thông thạo, biết nhiều

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.