Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
koran
koran
[kɔ'rɑ:n]
danh từ
kinh co-ran (đạo Hồi)


/kɔ'rɑ:n/

danh từ
kinh co-ran (đạo Hồi)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "koran"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.