Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
koranic
koranic
[kɔ'rænik]
tính từ
(thuộc) kinh co-ran; trong kinh co-ran


/kɔ'rænik/

tính từ
(thuộc) kinh co-ran; trong kinh co-ran

Related search result for "koranic"
  • Words pronounced/spelled similarly to "koranic"
    koranic krans

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.