Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
korean
korean
[kə'riən]
tính từ
(thuộc) Triều tiên
danh từ
người Triều tiên
tiếng Triều tiên


/kə'riən/

tính từ
(thuộc) Triều tiên

danh từ
người Triều tiên
tiếng Triều tiên

Related search result for "korean"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.