Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
lẵngnoun
basket
lẵng hoa flower basket

[lẵng]
danh từ.
basket.
lẵng hoa
flower basket.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.