Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
limitless
limitless
['limitlis]
tính từ
vô hạn
a limitless regret for one's bosom-friend
lòng thương tiếc vô hạn đối với người bạn chí thân của mình


/'limitlis/

tính từ
vô hạn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "limitless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.