Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
linnet
linnet
['linit]
danh từ
(động vật học) chim hồng tước


/'linit/

danh từ
(động vật học) chim hồng tước

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "linnet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.