Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loan-shark
loan-shark
['loun∫ɑ:k]
danh từ
(thông tục) kẻ cho vay cắt cổ


/'lounʃɑ:k/

danh từ
(thông tục) kẻ cho vay cắt cổ

Related search result for "loan-shark"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.