Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mếuverb
to twist the face

[mếu]
to be close/near to tears; to be on the brink/verge of tearsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.