Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
maladjustment
maladjustment
['mælə'dʒʌstmənt]
danh từ
sự điều chỉnh sai; sự điều chỉnh không ăn khớp


/'mælə'dʤʌstmənt/

danh từ
sự lắp sai; sự thích nghi sai


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.