Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mandibular
mandibular
[mæn'dibjulə]
tính từ
(thuộc) hàm dưới


/mæn'dibjulə/

tính từ
(thuộc) hàm dưới


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.