Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
matey


/'meiti/ (maty)

/'meiti/

tính từ

thân mật, thân thiết


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "matey"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.