Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mugginess
mugginess
['mʌginis]
danh từ
tình trạng nồm ấm (tiết trời)


/'mʌginis/

danh từ
tình trạng nồm ấm (tiết trời)

Related search result for "mugginess"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.