Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
ngải cứu


[ngải cứu]
Mugwort, common sagebrush.
worm wood, absinthMugwort, common sagebrush


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.