Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
nonce-word
nonce-word
['nɔnswə:d]
danh từ
từ đặt ra để dùng trong trường hợp này


/nɔnswə:d/

danh từ
từ đặt ra để dùng trong trường hợp này


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.