Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
olive drab
olive+drab
['ɔliv'dræb]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) màu lục vàng
vải màu lục vàng
(số nhiều) binh phục màu lục vàng
they wear olive drabs
họ mặc những binh phục màu lục vàng


/'ɔliv'dræb/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) màu lục vàng
vải màu lục vàng
(số nhiều) binh phục màu lục vàng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.