Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
one-pair


/'wʌn'peə/

danh từ
căn phòng ở tầng hai

Related search result for "one-pair"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.