Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
onyx
onyx
['ɔniks]
danh từ
(khoáng chất) Onixơ, mã não dạng dài
an onyx paperweight
cái chặn giấy bằng mã não
(sinh vật) móng


/'ɔniks/

danh từ
(khoáng chất) Onixơ, mã não dạng dải

Related search result for "onyx"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.