Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overboil
overboil
['ouvə'bɔil]
nội động từ
quá sôi
ngoại động từ
đun quá sôi


/'ouvə'bɔil/

nội động từ
quá sôi

ngoại động từ
đun quá sôi

Related search result for "overboil"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.