Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
page/peidʤ/

danh từ

trang (sách...); (nghĩa bóng) trang sử

ngoại động từ

đánh số trang

danh từ

tiểu đồng

em nhỏ phục vụ (ở khách sạn, rạp hát...)

ngoại động từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sai em nhỏ phục vụ gọi (ai)

nội động từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm em nhỏ phục vụ (ở khách sạn, rạp hát)


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "page"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.