Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pailful
pailful
['peilful]
danh từ
một thùng (đầy), một xô (đầy)


/'peiful/

danh từ
thùng (đầy), xô (đầy)

Related search result for "pailful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.