Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pale-face
pale-face
['peilfeis]
danh từ
người da trắng (tiếng dùng của người da đỏ Châu Mỹ)


/'peilfeis/

danh từ
người da trắng (tiếng dùng của người da đỏ Châu Mỹ)

Related search result for "pale-face"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.