Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pangolin
pangolin


pangolin

The pangolin is an insect-eating mammal that has protective scales on its body.

[pæη'goulin]
danh từ
(động vật học) con tê tê


/pæɳ'goulin/

danh từ
(động vật học) con tê tê

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.