Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
peeler

peeler
['pi:lə]
danh từ
người bóc vỏ, người lột da
dụng cụ bóc vỏ, dụng cụ lột da
potato peeler
cái gọt khoai
(từ lóng) cảnh sát, cớm


/'pi:lə/

danh từ
người bóc vỏ, người lột da
dụng cụ bóc vỏ, dụng cụ lột da

danh từ
(từ lóng) cảnh sát, cớm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "peeler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.