Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
peevish
peevish
['pi:vi∫]
tính từ
hay cáu kỉnh, hay càu nhàu, hay dằn dỗi; dễ tức giận
a peevish disposition
tính cáu kỉnh


/'pi:viʃ/

tính từ
cáu kỉnh, hay cáu, hay càu nhàu, hay dằn dỗi
a peevish disposition tính cáu kỉnh

Related search result for "peevish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.