Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pellucid
pellucid
[pe'lju:sid]
tính từ
trong, trong suốt, trong veo
a pellucid stream
một dòng nước trong veo
trong sáng, rõ ràng, minh bạch (phong cách, ý nghĩa..)
pellucid style
văn rõ ràng
sáng suốt
pellucid spirit
tinh thần sáng suốt


/pe'lju:sid/

tính từ
trong, trong suốt, trong veo
a pellucid stream một dòng nước trong veo
trong sáng, rõ ràng
pellucid style văn rõ ràng
sáng suốt
pellucid spirit tinh thần sáng suốt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pellucid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.