Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pentadactyl
pentadactyl
[,pentə'dæktil]
tính từ
(động vật học) có năm ngón (chân)
danh từ
(động vật học) động vật năm ngón (chân)


/,pentə'dæktil/

danh từ
(động vật học) có chân năm ngón

tính từ
(động vật học) động vật chân năm ngón


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.